Algemene Ledenvergadering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 23 november 2019 vindt bij het ACTA in Amsterdam de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering van het Ivoren Kruis plaats. De aanwezigheid van leden wordt zeer gewaardeerd. 

Agenda ALV IvK 23 november 2019
Van 9.00 - 10.00 uur wordt er in de grote collegezaal van ACTA gesproken over ons beleid.

Aansluitend aan de bijeenkomst vindt het jaarcongres plaats '‘Voorkomen is de beste zorg’.

Vrijdag 10 mei 2019 vond de laatste Algemene Ledenvergadering plaats van het Ivoren Kruis. De vergadering vond plaats bij het bureau van het Ivoren Kruis in Naarden. Tijdens deze ledenvergadering is er onder andere verantwoording afgelegd over het financiële beleid. Ook ging het bestuur met de aanwezige leden in gesprek over de toekomst van het Ivoren Kruis. Het Ivoren Kruis wil zich hard maken om mondzorg een verdiende plaats te geven binnen de publieke volksgezondheidspartijen. Een concept visiedocument voor de komende periode is tijdens de vergadering besproken. In verder overleg met het Adviescollege zal het beleidsplan Ivoren Kruis 2019-2024 worden opgesteld. Dit plan wordt gepresenteerd tijdens de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering. Deze ledenvergadering zal weer gecombineerd worden met ons Najaarscongres op 23 november 2019.