Algemene Ledenvergadering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 10 november 2018 vindt bij het ACTA in Amsterdam de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van het Ivoren Kruis plaats. De aanwezigheid van leden wordt zeer gewaardeerd. 

Bekijk de agenda

Van 9.30 - 11.00 uur wordt er in de grote collegezaal van ACTA gesproken over ons beleid. Daarnaast staat de (her)benoeming van een aantal bestuursleden op de agenda.

Het bestuur van het Ivoren Kruis draagt twee nieuwe bestuursleden voor om op 10 november door de leden te worden benoemd:

  • Zoals eerder aangekondigd wordt dr. Katarina Jerković-Ćosić voorgedragen voor de benoeming tot bestuurslid. Door het vertrek van Arie Riem vervult Katarina vanaf april al een rol binnen het bestuur als interim-bestuurslid. Katarina is lector aan de Hogeschool Utrecht.
  • Daarnaast draagt het bestuur Prof. dr. Albert Feilzer voor om te benoemen als bestuurslid. Bij het publiek is Albert Feilzer bekend als decaan van ACTA.

Het bestuur stelt daarnaast voor Onno Hofman te herbenoemen als voorzitter van het Ivoren Kruis. Onno heeft aangegeven zich graag nogmaals beschikbaar te stellen voor een periode van drie jaar als voorzitter van het bestuur.

Aansluitend aan de bijeenkomst vindt het wetenschappelijke jaarcongres plaats met dit jaar als thema Fluoride.

Zaterdag 18 november 2017 is bij het ACTA in Amsterdam de laatste jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van het Ivoren Kruis gehouden. Na afloop vond het wetenschappelijk jaarcongres plaats Bijzondere mond, bijzondere aandacht!.

U kunt hier de jaarrede 2017 van de voorzitter downloaden.