(h)Oud de mond gezond

De mondgezondheid van veel ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen in ons land is slecht. Hierdoor hebben zij vaak onnodig veel pijn, hebben zij moeite met kauwen en mogelijke infecties vormen een risico voor de gezondheid. Bekend is dat veel zorgverleners het vervelend vinden om iemands mond te verzorgen.

(h)Oud de mond gezond is een vrijwilligersproject van het Ivoren Kruis voor zorgverleners in verpleeg- en verzorgingshuizen. Met (h)Oud de mond gezond wil het Ivoren Kruis de zorgverleners ‘aan het bed’ bereiken. Vrijwillige mondzorgverleners geven trainingen aan zorgverleners in zorginstellingen zodat zij cliënten/patiënten de juiste mondverzorging kunnen geven.

Mondzorgverleners
Al meer dan 400 tandartsen, (preventie)assistenten en mondhygiënisten hebben een gratis training gegeven aan zorgverleners.

Het Ivoren Kruis roept tandartsen, mondhygiënisten en (preventie)assistenten op om als vrijwilliger een éénmalige training te geven aan deze zorgverleners. De vrijwillige mondzorgverleners krijgen zelf een kosteloze e-learning via de Preventie Academie van het Ivoren Kruis.

Aanmelden voor de e-learning (h)Oud de mond gezond kan hier.

Instellingen
Zorginstellingen kunnen zich bij het Ivoren Kruis aanmelden voor kosteloze scholing van hun medewerkers/verzorgenden door een vrijwillige mondzorgverlener.

Zie voor meer informatie http://www.h-ouddemondgezond.nl/

Folders
Verzorgenden die aan de kwaliteit van leven van cliënten willen bijdragen kunnen gebruikmaken van de tips voor mondverzorging in de folder Mondverzorging bij kwetsbare ouderen. De folder kan door vrijwilligers van (h)Oud de mond gezond en instellingen zo lang de voorraad strekt kosteloos worden aangevraagd bij het Ivoren Kruis. Stuur een e-mail naar klantenservice@ivorenkruis.nl. Door anderen kan de folder in gedrukte vorm worden besteld (per 10 exemplaren).
Of download de folder Mondzorgproject voor verzorgenden in verpleeg- en verzorgingshuizen. Voor mondzorgverleners die verzorgenden in hun behandelstoel krijgen is dit een makkelijk hulpmiddel om het project (h)Oud de mond gezond goed toe te lichten. In deze folder kunnen verzorgenden lezen wat het project omhelst. Ook worden ze geïnformeerd over de wijze waarop instellingen kosteloze scholing kunnen volgen over mondverzorging bij kwetsbare ouderen en daarmee de kwaliteit van leven van cliënten kunnen verbeteren.