(h)Oud de mond gezond

Doe ook mee met (h)Oud de mond gezond

(h)Oud de mond gezond. Dat is de naam voor het ouderenproject voor verzorgenden in verpleeghuis- en verzorgingshuizen. Er wordt hard gewerkt aan dit ambitieuze project, waarvoor het Ivoren Kruis een schenking ontving van de VriendenLoterij. Het Ivoren Kruis roept tandartsen, mondhygiënisten en (preventie)assistenten op die bereid zijn als vrijwilliger een éénmalige training te geven aan verzorgenden in verpleeg- en verzorgingshuizen. De vrijwillige mondzorgverleners krijgen zelf een kosteloze opleiding via de Preventie Academie van het Ivoren Kruis.

De vrijwilligers worden op 3 manieren beloond: uitbreiding van hun vakkennis, kosteloze accreditatiepunten en maatschappelijke waardering voor hun vrijwilligerswerk. De verzorgenden en verplegenden krijgen van vrijwilligers een les over het belang van mondgezondheid en krijgen een interactieve presentatie over de uitvoering van de juiste handelingen. Met de opgedane kennis zijn zij in staat een op de cliënt afgestemde verzorging te bieden en is de drempel om iemands mond te verzorgen verlaagd.

Het project valt of staat met een goede afstemming met directies van verpleeg- en verzorgingshuizen. Uiteraard wordt geïnventariseerd in welke huizen al een mondverzorger in functie is of op een andere manier een bijdrage levert.

Aanmelden
Wie belangstelling heeft als vrijwilliger aan (h)Oud de mond gezond mee te werken en dus de cursus te volgen, kan zich aanmelden via www.h-ouddemondgezond.nl
Kijk voor een overzicht van de cursusdata en -locaties op www.h-ouddemondgezond.nl 

 

 Inhoud en opzet (h)Oud de mond gezond
Als mondzorgverlener krijgt u ook wel eens verzorgenden van verpleeg- en verzorgingshuizen als patiënt in uw behandelstoel. Dan is het makkelijk als u het project (h)Oud de mond gezond aan hen goed kunt toelichten. Om die reden heeft het Ivoren Kruis een folder Mondzorgproject voor verzorgenden in verpleeg- en verzorgingshuizen beschikbaar. De folder kunt u gebruiken om belangstellenden over het vrijwillige mondzorgproject (H)Oud de mond gezond te informeren. In de folder kunnen verzorgenden lezen hoe zij met hun instelling kosteloze scholing kunnen volgen over mondverzorging bij ouderen en daarmee de kwaliteit van leven van hun cliënten kunnen verbeteren.

 

 

 

Folder Mondzorg bij kwetsbare ouderen
De mond van cliënten is voor veel verzorgenden in verpleeg- en verzorgingshuizen een onbekende plek en wordt vaak als intiem en onaangenaam ervaren. Maar de mond speelt voor de gezondheid en de kwaliteit van leven een grote rol. De mondgezondheid van veel ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen in ons land is slecht. Hierdoor hebben cliënten vaak onnodig veel pijn, moeite met kauwen en vormen mogelijke infecties een risico voor hun (mond)gezondheid. Verzorgenden die aan de kwaliteit van leven van cliënten willen bijdragen kunnen gebruikmaken van de tips voor mondverzorging in deze folder. De folder kan voor vrijwilligers van (h)Oud de mond gezond en instellingen zo lang de voorraad strekt kosteloos worden aangevraagd bij het Ivoren Kruis. Stuur een e-mail naar info@ivorenkruis.nl. Door anderen kan de folder in gedrukte vorm worden besteld (per 10 exemplaren).

 

 

De academielessen van (h)Oud de mond gezond

Doelgroep Tandartsen, mondhygiënisten, preventieassistenten

Het doel is kennis verwerven over

 1. Mondgezondheid van kwetsbare en geriatrische ouderen in zorg- en verpleeghuizen

 2. De rol van een tandarts/mondhygiënist in een verpleeghuis

 3. Overdragen van kennis aan verzorgenden. Uiteenzetting taak vrijwilliger. 
   

Om dit doel te bereiken komen de volgende onderwerpen aan bod

 1. Wat is het project (h)Oud de mond gezond?

 2. Mondzorg en mondverzorging in verpleeg- en verzorgingshuizen de laatste 15 jaar en de ‘landelijke richtlijn Mondzorg’

 3. Rol van tandarts en mondhygiënist in een verpleeghuis

 4. Mondgezondheid en ziekten

 5. Diagnostiek, mondzorg en mondverzorging

 6. Slikproblemen, polyfarmacie en droge mond

 7. Individuele mondverzorgingsplannen en mondverzorging

 8. Casuïstiek

 9. Klinische les, training/begeleiden verzorgenden