Preventie Academie

PREVENTIE ACADEMIE VIERDE EDITIE 2017

Wegens groot succes wordt de Preventie Academie van het Ivoren Kruis opnieuw georganiseerd én uitgebreid. De goedbezochte cursussen van de Preventie Academie leveren zeer positieve reacties op van cursisten. Hier vindt u het programma van de Preventie Academie 2017. 

Praktisch
De Preventie Academie is een initiatief van het Ivoren Kruis. In het enorme cursusaanbod van de faculteiten en opleidingsinstituten kwam preventie niet of nauwelijks aan bod. Daarin is verandering gekomen. Het Ivoren Kruis wil dentale praktijken up-to-date informeren over de kansen die preventie biedt. Het Ivoren Kruis werkt met de beste preventiespecialisten samen voor de Preventie Academie die jaarlijks wordt aangeboden. De praktische cursussen zijn inspirerend voor alle spelers in het dentale team. Tandartsen, mondhygiënisten en (preventie)assistenten schrijf u nu in!

Locatie: APPR HÉT BRANCHEBURO, Naarden en diverse andere locaties

PROGRAMMA 2017-2018 (Data onder voorbehoud)

Datum: 8 september 2017
Titel: Gewoon Gaaf met Motivational Interviewing (basiscursus)
Praktische cursus met interactieve casuïstiek over de individuele cariëspreventiemethode Gewoon Gaaf
Cursusvorm: Praktische themadag met casuïstiek
Doelgroep: hele dentale team
Docent: Ellen Zwart
Locatie: Eenhoorn, Amersfoort
Inhoud:

• Wat is de (wetenschappelijke) achtergrond van Gewoon Gaaf?
• Hoe kun je Gewoon Gaaf toepassen in jouw eigen praktijk?
• Hoe kun je motiverende gesprekken voeren met patiënten? (theoretisch en praktisch)

Datum: 7 oktober 2017
Titel: Het preventie-ABC voor de paropatiënt
Praktische cursusdag parodontologie met interactieve casuïstiek vanuit de praktijk
Cursusvorm: Praktische themadag met casuïstiek
Doelgroep: tandartsen en mondhygiënisten, niet specifiek op (preventie)assistenten gericht, maar wel welkom
Docenten: dr. Renkse Thomas en dr. Dagmar Else Slot
Inhoud:

• Preventie in de parodontologie wanneer en hoe?
• Welke mondhygiënemethodes en -middelen zijn effectief in welke fase van preventieve zorg?
• Interactieve casuïstiek vanuit de parodontologiepraktijk

Datum: 3 november 2017
Titel: Preventie en management van cariës en erosieve gebitsslijtage
Praktische cursusdag met casuïstiek over cariëspreventie, sealen en erosieve gebitsslijtage
Cursusvorm: Praktische themadag met casuïstiek
Doelgroep: tandartsen en mondhygiënisten, niet specifiek op (preventie)assistenten gericht, maar wel welkom
Docenten: prof. dr. Cor van Loveren en dr. Miluska Hevinga
Inhoud:

• Cariëspreventie - In welke cariësgroep valt de patiënt en welk zorgplan hoort daarbij?
• Preventie Fissuurcariës - Wanneer is sealen geïndiceerd en waarmee doe je dat?
• Erosieve Gebitsslijtage - Wat zijn de triggers. Wat adviseer je patiënten met erosie?
   - Wat zie je, wat is het en wat kun je eraan doen?
   - Welke vormen van preventie zijn effectief of lijken veelbelovend?
   - Hoe kunnen deze het beste worden ingezet?

Datum: 1 december 2017
Titel: Mondzorg kwetsbare ouderen
Cursusvorm: Praktische cursusdag over de mondzorg en mondverzorging van kwetsbare en zorgafhankelijke ouderen
Doelgroep: hele dentale team
Docenten: Wil Pelkmans en Jane Zweers
Inhoud:

• Met welke complexe tandheelkundige problemen krijgen mondzorgverleners te maken?
• Welke rol spelen systemische aandoeningen en medicatie en welke speekselgerelateerde mondklachten zijn er?
• Hoe bepaal je de behandelstrategie / Hoe maak je een individueel mondverzorgingsplan (met gebruikmaking van standaardkaarten)?
• Hoe bevorder je een goede mondverzorging bij kwetsbare ouderen?

Datum: 20 april 2018
Titel: Management van Gewoon Gaaf in de praktijk
Praktische vervolgcursus over Gewoon Gaaf met Motivational Interviewing
Cursusvorm: Praktische cursusdag met ruimte voor oefenen van motiverende gesprekstechnieken (rollenspellen)
Doelgroep: hele dentale team
Docent: Ellen Zwart
Voorkennis: Basiscursus Gewoon Gaaf met Motivational Interviewing Preventie Academie Ivoren Kruis
Inhoud:

• Hoe heb je Gewoon Gaaf in de praktijk vormgegeven? Wat gaat goed? Wat kan beter?
• Hoe kun je Gewoon Gaaf managen in de praktijk? Welke factoren kunnen helpen Gewoon Gaaf in de praktijk te implementeren?
• Het gedrag van patiënten veranderen, hoe doe je dat?

Studiepunten
5 KRT/-KRM-punten per cursusdag.

Lesuren
De cursussen worden gegeven tussen 9:00 tot 16:00 uur.
Ongeveer 2 weken voor de cursusdag ontvangt u het complete programma per e-mail.

Meer info en aanmelden?
De kosten bedragen € 195,- per cursusdag voor leden en € 295,- voor niet-leden. De prijzen zijn p.p. en excl. 21% BTW en gelden voor cursusjaar 2017. Bekijk hier de Algemene Voorwaarden inschrijving cursus.

Inschrijven? Klik hier en vul hier het formulier in!

 

_________________________________________________________________________________

Het Ivoren Kruis biedt ook de GRATIS E-LEARNING CURSUS (h)OUD DE MOND GEZOND.
Dit is een gratis cursus voor de mondzorgverlener die vrijwillig éénmalig training geeft aan verzorgenden in een verpleeg- of verzorgingshuis.
Alle cursus- en projectinformatie over (h)Oud de mond gezond vindt u op http://www.h-ouddemondgezond.nl/mondzorgverlener/aanmelden.